12-07-2011

Niet sterk genoeg

Baziel komt bij de dokter en zegt “Ge weet wel da flesje met versterkingspillen, dajje gisteren vorenschreef?” “Jawel” antwoordt de dokter. “Wel” zegt Baziel “’k Kriegen’t an gin kanten open”.

Bezet

Op wandel passeert Hector bij Baziel z’n huis en ziet hoe hij bezig is met hoopjes grond op z’n gazon te leggen. “Wa sie je an’t doen?” vraagt Hector. “Molshopen leggen, tiens” replikeert Baziel. “Ost er een vrimde mol op soek is nor een nieuwe plekke, ton peist ie direct dat er ier al een mol zit”.

11-07-2011

Op reis

Baziel komt bij het infoloket van de Carrefour en vraagt: “Kun’k ik ier een reize boeken?” “Jawel” antwoordt de baliebediende “ons reisbureau is op de volgende etage. Wilt u met de lift?” “Beh nink” replikeert Baziel “met fliegtuug!!”

Super IQ

Een inspecteur van de VDAB vraagt aan Baziel “Wat is uw IQ ?” “Prima” replikeert Baziel “’k Enn nog noois een bril nodig g’had”.

08-07-2011

Goeie tip

Hector zit in geldproblemen en zet zich zuchtend naast Baziel aan de toog. “Iederen uchtend moaken’k een schietgebedje noh den emel voe de lotto te winn. Moh dad elpt nie wih!” klaagt Hector. “Moh” replikeert Baziel “zoe je nie beter eerst e lotje koopn?”

Verjaardag

Baziel staat voor de rechter en die vraagt: “Wat is uw geboortedatum?” “De 15sten juli, edelverachtbaren” antwoordt Baziel. “Welk jaar?” vraagt de rechter. “Jah” zegt Baziel verbaasd “ieder joar tiens!”

27-05-2011

Alternatieve methode

Baziel zit zwaar in de drank en drinkt de ene Duvel na de andere. Hector zegt tegen hem “Ee joe dokteur nie gezeid dajje in 4 weken niks mocht drienken voe te kieken of dat ton beter zoe goan mejje gezoendheid?” “Joaj” antwoordt Baziel “Moh ik drienken nu dubbel zoe vele, voe te kieken of da me gezoendheid verslichterd”.

Soorten koeien

Baziel en Hector zijn op wandel in de polder. Bij een weide aangekomen zegt Hector “Kiek noh da verschil. Die zwarte koeie zukke groten uier. En die roste koeie den elft klinder.” “Da’s simpel” replikeert Baziel “’t Iz omda tie roste koeie mor aalf vulle melk gift”.

25-05-2011

Verhinderd

De dokter zegt tegen Baziel “Wel, ’t is zeer lang geleden dat je nog op consultatie geweest bent”. “Joat” beaamt Baziel “’k Kosten nie kommn meneer dokteur, van ‘k en toch zoe ziek gewist!”

De helft is ruim voldoende

“Ejje d’er al ip gelet” zegt Hector tegen Baziel “da joen Flavie den elft van eur woorden inslikt osse zie kwoad is ip joen?” “Joan’k” replikeert Baziel. “Moh da giv nie. D’er bluven d’er zeker nog genoeg over”.

24-05-2011

Wettelijk beletsel

Toen Baziel weer een gat in de nacht thuis kwam, schreeuwde Flavie kwaad: "In de plekke van meh joen, an’k nog beter met den duvel getrouwd". "Da kun nie" antwoordde Baziel, "broer en zuster meugen nie trouwen meh mekoar!"

Mooie schuldenaar


Met een triest gezicht zegt Baziel aan de toog tegen Hector: “’k Gon zeker die duust euro dan ‘k geleend ‘enn an Kamiel voe ze plastische chirurgie noois mih werezien. ’t Is nu al twih moanden !” “Woarom vroag je d’er ‘em nie achter?” replikeert Hector. “’k Kunn nie” zucht Baziel “’k Weten ip gin duust parten oe dat ie d’er nu uut siet!!”


05-03-2011

Uitweg voor het badwater

Baziel vertelt aan Hector dat Flavie in ’t bad in slaap gevallen was terwijl de warm waterkraan nog openstond. “En ejje veel schade?” vroeg Hector. “Nee’m” replikeert Baziel “M’an chanse dasse med eur moend open lag te sloapen”.

Te stadig

Flavie wordt al wat ouder en ze doet het huiswerk steeds langzamer. Dat irriteert Baziel uitermate en op een dag zegt hij: “Flavie wil je geloven dajje tegenwoordig zoe troage ziet dah zelfs je schaduwe begind oengeduldig te geroaken!”

03-03-2011

Talenkennis

Baziel deed mee aan een examen voor een ‘postje’ bij de gemeente. Bij het toetsen van de kennis van geschiedenis werd gevraagd wat de grootste prestatie van de Romeinen was. “Das simpel” replikeerde Baziel “dan ze allemolle goed Latien kosten klappen”.

Administratief regelen

Na een uitgebreid onderzoek zegt de dokter tegen Baziel: “ge hebt verkalkte aders, water in de knieën en stenen in de nieren”. “En wa nu” vraagt Baziel “moen’k ik nu een bouwvergunninge anvroagen?”

02-03-2011

Gevaar geweken

Baziel vertelde aan Hector dat er hem iets zeer eigenaardig overkomen was. Gisteren kreeg hij namelijk plots enorm veel zin om te werken! “En wad ejje ton gedoan? wilde Hector weten. “Wel, gelukkig” replikeert Baziel “’k Hemme direct ip me bedde geleid, en ’t is van tselfs overgegoan”.

De moeite niet

Baziel wordt door de politie tegengehouden aan het stuur van een volgeladen bestelwagen. "Uw wagen is duidelijk overladen, meneer. Identiteitskaart, rijbewijs en boordpapieren afgeven!" zei de politieman nors. "Moh meneer den agent” antwoordde Baziel “peiz je gie echt dat dad zukke verschil goh maken?"

01-03-2011

Optimisten niet gewenst

Baziel zit in geldnood en Hector vertelt hem dat hij zeker meer geluk zal hebben als hij probeert geld te lenen bij iemand die er welgezind uitziet. “Neen, neen” replikeert Baziel “ik leenn alene moh bie pessimisten. De dee verwachten under geld toch nie were”.

De weg kwijt

Baziel was met de trein naar Brussel getrokken, maar in’t stad was hij zeker al een 10-tal keer verloren gelopen. Grommend stapte hij weer op een voorbijganger af en vroeg “Is dad ier de derde stroate links??”

28-02-2011

Enige irritatie

Baziel en Hector waren aan’t discuteren over de kleine onhebbelijkheden van hun respectieve vrouwen. Hector vroeg aan Baziel wat hem aan Flavie het meest irriteerde. “Ja, ‘k moen doar nie lange over peizen” zuchtte Baziel “vooral het feit dasse ’s nuchtens wakker wordt”.

Het juiste land

Baziel doet mee aan een quiz in z’n stamcafé. Op de vraag van de quizmaster waar de Maleiers vandaan komen riep Baziel met veel overtuiging: “van Malaria!”

23-02-2011

Liefste familie

Baziel en Flavie maken ruzie over hun familie. Plots zegt Baziel “Dad is nie woar dan’k ik joen familie nie kunn’n uutstoan. ‘k Gon zelfs meer zeggen. Ik ‘k enn joén schohmoeder liever dah mién schohmoeder!”

Klein probleem

Baziel ging een broek kopen. Hij vond ze allemaal te duur, tot de verkoper hem een spotgoedkope broek voorstelde, weliswaar met een gebrek: de rits zat op de achterkant. "Da giv nie", zei Baziel, " On’k moetn plassn droain’k me toch altiet omme”.